شما چه نوع کلیپ را می پسندید که بیشتر در سایت قرار بگیرد؟
(10.82%) 1102
کلیپ های صداسازی
(25.27%) 2573
کلیپ تقلید صدای خوانندگان
(27.79%) 2830
کلیپ های طنز
(21.60%) 2200
کلیپ های شوخی با مجریان
(13.62%) 1387
کلیپ های شومنی

تعداد شرکت کنندگان : 10092